Fokus på hälsa
Med sin lösningsfokuserade pedagogik har SkolAnn gjort mycket för att få skoelever att fungera bättre.
Denna framgångsrika metod går även att applicera på de flesta arbetsplatser - särskilt när det gäller stressrelaterade problem.
SkolAnn själv, Ann Svensson, utbildningsansvarig och specialpedagog
började sin verksamhet 1996. Ann är från början sjuksköterska och därutöver vårdlärare och specialpedagog. Hon har på nära håll sett att den vanliga skolan har svårt att hantera ungdomar med språksvårigheter, som mår dåligt eller har sociala problem som kriminalitet och droger. I sin verksamhet arbetar SkolAnn med ungdomar som är mellan sexton och tjugu år och man säljer även utbildning till gymnasieskolan.
SkolAnn arbetar efter en speciell metod som heter lösningsfokuserad pedagogik som går ut på att man belönar positiva beteenden i stället för motsatsen.
- Denna metod är rationell då man medvetandegör individen på hur den gör när den lyckas i stället för att leta problem, säger Ann. Framförallt ger det ett mer positivt arbetsklimat.

Resultatet har varit mycket bra har man märkt nu när man börjar utvärdera elevernas hälsomedvetenhet. Efter nästa sommar vill kommunen sköta denna verksamhet själva och då kommer Ann att arbeta som handledare.
Just nu har hon tre små grupper på skolan och varje grupp har en handledare samt en friskvårdsterapeut som ger eleverna energimassage och friskvårdssamtal.
- Detta borde kunna användas på alla arbetsplatser, säger Ann. Tittar man på ett problem blir det större men ser man det positiva fungerar allt bättre. Människor skall utsättas för sådant som ger mycket positiva tankar.

Ann har i första hand sålt sitt koncept i Malmöområdet men nu siktar hon på hela Sverige. Då hon även fungerar som handledare har hon tänkt att fortsätta sin verksamhet i det privata näringslivet. Där har hon för avsikt att arbeta med personalgrupper och personlig utveckling enligt samma metod. SkolAnn vill arbeta med friskvård på företag med hög sjukfrånvaro i framtiden.
- Alla människor behöver handledning och detta med den höga sjukfrånvaro i samhället visar att det behövs en friskvårdsmänniska på arbetsplatserna. Det underlättar mycket om man kan ha samtal med en friskvårdsterapeut.

SkolAnn

Bransch:
Hälsa / Tjänster

Telefon: 040-918267
Fax: 040-918267


Email:
skolann@telia.com

Adress:
SkolAnn
Skvadronsgatan 4
21752 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN